[Deutsch] [English] [Español] [Français]
bitext2tmx Logo SourceForge.net Logo

bitext2tmx: Alineador de bitextos multiplataforma

Què és bitext2tmx?

bitext2tmx és un programa per a segmentar i alinear les frases traduïdes corresponents de dos fitxers de text pla i generar una memòria de traducció TMX; per a usar-la en programes de traducció assistida; en particular, bitext2tmx és un bon company per a altres programes com ara OmegaT, un programa de traducció assistida multiplataforma.

Aquest programa està escrit en el llenguatge de programació Java, de manera que es pot usar en qualsevol plataforma que tinga un intèrpret de Java disponible.

Veieu una pantallada de la versió estable actual (0.9) preparada per Marc Prior per a la seua pàgina sobre eines d'alineament

Qui l'està desenvolupant?

El desenvolupament inicial i actual està fonamentalment a càrrec de Susana Santos amb l'ajuda de Sergio Ortiz-Rojas i Mikel L. Forcada (membres del grup d'investigació Transducens del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant).

El programa sorgeix dins del projecte "Traductors d'estats finits basats en bitextos collits d'Internet" (2004-2006), finançat pel (desaparegut) Ministeri de Ciència i Tecnologia d'Espanya a través de l'ajuda núm. TIC2003-08681-C02.

També hi contribueixen altres membres del projecte, procedents de la comunitat de codi obert.

Descàrregues

L'últim paquet de bitext2tmx es pot descarregar sempre de la pàgina SourceForge sf.net/projects/bitext2tmx/. També podeu accedir al CVS del projecte per tenir una instantània del desenvolupament actual.

Requisits

bitext2tmx requereix que s'haja instal·lat un entorn d'execució de Java (Java Runtime Environment, JRE), versió 1.4 o posterior, en el sistema on s'usarà. Podeu obtenir un JRE a través de http://java.com o a través d'altres fonts (p.e., http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/index.html). En aquests llocs també hi ha documentació sobre com instal·lar i usar Java.

Llicència

El programa es publica amb llicència GNU General Public License